Tetrahydrokannabinol

Tetrahydrokannabinol (THC) jest najpowszechniej występującym kannabinoidem w większości odmian konopi i ma najsilnilniejszy efekt psychoaktywny. Raphael Mechoulam jako pierwszy odkrył THC w 1964 roku, i od tego czasu poświęcił się badaniu jego właściwości terapeutycznych. Obecnie, w międzynarodowych bazach danych znajduje się ponad 8000 artykułów, które analizują wykorzystanie THC z medycznego punktu widzenia. THC jest częściowym agonistą receptorów kannabinoidowych CB1 oraz CB2 (ma większy wpływ na CB1) wykazującym działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne, przeciwwymiotne, pobudzające apetyt, przeciwnowotworowe, przeciwspastyczne oraz przeciwpadaczkowe. Aktualnie badania wykazały, że oprócz wpływu na CB1 i CB2, THC działa również na inne receptory takie jak GPR55 i TRPV1-5, wpływając w ten sposób na odczuwanie bólu, termoregulację, wydzielanie śliny, napięcie mięśni gładkich, tętno oraz homeostazę wapniową i magnezową (Ligresti i wsp., 2016).[1]

Do efektów ubocznych THC należą niepokój, odurzenie, depresja, utrata pamięci krótkotrwałej, deficyt cholinergiczny, osłabienie koncentracji, wpływ na równowagę i koordynację ruchów, zaczerwienienie oczu, suchość w ustach, pobudzony apetyt i senność.

Działanie terapeutyczne tetrahydrokannabinolu | THC | Kalapa Clinic

Działanie terapeutyczne Tetrahydrokannabinolu (THC)

THC lub Delta-9-tetrahydrokannabinol (Δ9-THC) ma działanie przeciwbólowe, spazmolityczne oraz rozluźniające. Oddziałuje antagonistycznie z niektórymi kannabinoidami, takimi jak CBD, który zmniejsza efekty psychoaktywne towarzyszące THC.

THC or delta-9-tetrahydrocannabinol (Δ9-THC) has analgesic and anti-spasmodic effects and has the ability to relax all of the senses. It is also known to be an antagonist of several cannabinoids, such as CBD, which reduces the psychoactive effects of THC.

Do głównych efektów terapeutycznych THC zalicza się działanie:

  • Przeciwbólowe
  • Przeciwwymiotne
  • Neuroprotekcyjne
  • Przeciwzapalne
  • Spazmolityczne
  • Przeciwspastyczne

Trwa obecnie wiele badań skupiających się na leczeniu nowotworów z wykorzystaniem THC (i innych kannabinoidów), którego działanie przeciwnowotworowe zaobserwowano podczas badań nad zwierzętami. Badania na ludziach są obecnie przeprowadzane na uniwersytetach w Izraelu oraz Wielkiej Brytanii. Dopóki nie zakończy się odpowiednia liczba testów klinicznych na ludziach, pacjenci onkologiczni mogą korzystać z terapii kannabinoidami jako wsparcie tradycyjnych metod leczenia. THC jest w stanie złagodzić typowe skutki uboczne chemioterapii, takie jak nudności, wymioty, bezsenność czy brak apetytu.

Przeprowadzono również badania nad wykorzystaniem terapeutycznego potencjału THC u chorych na Alzheimera, które zgłębiają neuroprotekcyjne właściwości THC w kontekście tego typu schorzeń. Przyglądano się również zastosowaniom tego związku w walce z demencją, nadmiernym pobudzeniem i agresją.[2]

Jednymi z najszerzej znanych leczniczych zastosowań THC jest terapia stwardnienia rozsianego oraz spastyczności. Najczęściej jest dostarczany w postaci doustnego aerozolu zawierającego THC i CBD w stosunku 1:1. Jest używany głównie u pacjentów, u których inne formy terapii nie przyniosły spodziewanych rezultatów.

THC w tej chwili

Jedną z najistotniejszych cech THC jest to, że ze względu na swój efekt psychoaktywny jest substancją nielegalną w większości krajów. Dopuszczalna zawartość THC w produktach dopuszczonych do obrotu wynosi najczęściej 0,2%.

Dzięki wynikom wielu badań medycznych i otwartości na dalsze analizy, użycie kannabinoidów w celach terapeutycznych oraz naukowych jest dopuszczalne w coraz większej ilości państw. Dodatkowo istnieją powszechnie stosowane lekarstwa zawierające kannabinoidy, takie jak Sativex, których działanie jest udowodnione badaniami klinicznymi.

Bibiografia – Tetrahydrokannabinol

[1] Ligresti A, De Petrocellis L, Di Marzo V. From Phytocannabinoids to Cannabinoid Receptors and Endocannabinoids: Pleiotropic Physiological and Pathological Roles Through Complex Phar- macologyPhysiol Rev. 2016;96(4):1593-659

[2] Liu CS, Chau SA, Ruthirakuhan M, Lanctôt KL, Herrmann N. Cannabinoids for the Treatment of Agitation and Aggression in Alzheimer’s Disease. CNS Drugs. 2015 Aug;29(8):615-23. doi: 10.1007/s40263-015-0270-y

JEŚLI CHCESZ UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT TETRAHYDROKANNABINOLU (THC),
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

WIĘCEJ INFORMACJI
No votes yet.
Please wait...